Privacystatement

Privacybeleid VIPKids Gouda

Je kind vrijblijvend voorinschrijven. Alle opvangdagen zijn nog beschikbaar.

Privacyverklaring kinderdagverblijf VIPKids

Kinderdagverblijf VIPKids gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Kinderdagverblijf VIPKids dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de leiding/houder, contactformulier, door contract ondertekenen en het inschrijfformuleren invullen of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
  • Later verstrekt jij kopie van identietijdsbewijs ( ID of pasport)

 

Waarom is dat nodig?
Kinderdagverblijf VIPKids heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om gegevens voor de controle van belastingdienst te kunnen geven en om in noodsituatie jou kind snel medische hulp kunnen aanbieden (denk aan noodsituatie wanneer ongeluk gebeurd en leidster moet snel met uw kind naar het ziekenhuis).
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
Adviesbureau Kinderdagverblijf VIPKids bewaart jouw persoonsgegevens 10 jaar na beëindiging van de contract (verplichting volgens de belastingdienst).

Delen met anderen
Kinderdagverblijf VIPKids zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan ongeluk van uw kind of overdracht naar andere instelling bij opname).

Kinderdagverblijf VIPKids zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Adviesbureau Voeding & Gezondheid) een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Kinderdagverblijf VIPKids blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vipkids.eu. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Kinderdagverblijf VIPKids neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op m via info@vipkids.eu.

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Kinderdagverblijf VIPKids kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het mobiele nummer van de houder 0633897975 of via info@vipkids.eu.
Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.