Gouda Centrum 0182 - 512 586 | Gouda Goverwelle 0182 - 752 048 info@vipkids.eu

In dit thema staan de begrippen “groot en klein” centraal. Deze begrippen worden uitgewerkt door het thema te starten met een voorlees verhaal over reuzen en kabouters. Het is van belang dat de kinderen een beeld hebben wat het verschil is tussen een reus en een kabouter. Na aanleiding van dit verhaal gaan de kinderen aan de slag met de begrippen “groot” en “klein”.

Verder lezen? Download document.