Gouda Centrum 0182 - 512 586 | Gouda Goverwelle 0182 - 752 048 info@vipkids.eu

“Reuzen en kabouters” was het thema van de afgelopen maand.
In dit thema stonden de begrippen “groot en klein” centraal. Deze begrippen werden
uitgewerkt door het thema te starten met een voorlees verhaal over reuzen en
kabouters. Het is van belang dat de kinderen een beeld hebben wat het verschil is
tussen een reus en een kabouter. Na aanleiding van dit verhaal gingen de kinderen
aan de slag met de begrippen “groot” en “klein”.

Om verder te lezen download hier de Uk en Puk nieuwsbrief voor novermber 2018.